KATALOG OSEBNIH PODATKOV

PODJETJE

Na Hofu
Slavica Jezernik s. p.
Črnova 35 a
Velenje

NAZIV ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

Novičnik (email)

UPRAVITELJ ZBIRKE

Slavica Jezernik

PRISTOJNI NADZORNI ORGAN

Republika Slovenija

NAMEN OBDELAVE

Pošiljanje novičnika.

PODLAGA ZA IZVEDBO OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebna privolitev posameznika. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika.

VIR OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki zbrani s strani posameznika.

INFORMACIJE O AVTOMATIZIRANEM ODLOČANJU

Ne izvaja se avtomatizirano odločanje.

KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

Ime, priimek, naslov e-pošte

VSEBOVANOST POSEBNIH VRST OSEBNIH PODATKOV 1

Ne

UPORABNIKI ZBIRKE

Žiga Kotnik s.p. Soteska 37, Soteska, 1241 Kamnik
– izvajalec po pogodbi

NAVEDBA DRŽAV, V KATERE SE PODATKI IZNAŠAJO (ČE SE IZNAŠANJE DOGAJA)

Podatki se uporabljajo samo v domači državi.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI

Podatki se hranijo vse dokler traja pošiljanje elektronskega časopisa oziroma dokler ne pride do preklica pošiljanja s strani prejemnika.

SPLOŠEN OPIS TEHNIČNEGA VAROVANJA

Dostop do podatkov je zaščiten z geslom in s sistemom dodeljevanja avtorizacije izključno za to pooblaščenim upravljalcem zbirke osebnih podatkov.

SPLOŠEN OPIS ORGANIZACIJSKEGA VAROVANJA

Slavica Jezernik s. p. ima jasno opredeljeno politiko varovanja podatkov in natančno opredeljene postopke za varovanje osebnih podatkov.

SISTEM (APLIKACIJA) ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

MailChimp, WordpressPODPORA PRAVIC POSAMEZNIKA

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO DOSTOPA

Temeljijo na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega obrazca na spletni strani.

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO POPRAVKA

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega obrazca na spletni strani.

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO POZABE

Opis ali je podpora pravic omogočena in na kakšen način (preko preko direktnega dostopa do baze podatkov).

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO OMEJITVE UPORABE

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega obrazca na spletni strani.

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – OBVEŠČANJE OB POPRAVKIH ALI IZBRISOM OSEBNIH PODATKOV ALI OMEJITVIJO OBDELAVE

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega obrazca na spletni strani.

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Temelji na osnovi osebne zahteve posameznika poslane preko spletnega obrazca na spletni strani.

IZVEDLJIVOST PRAVIC POSAMEZNIKA – PRAVICA DO UGOVORA

Avtomatsko odločanje se v okviru te zbirke osebnih podatkov ne uporablja.

1 Osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za namene identifikacije posameznika, podatki v zvezi z zdravjem ali podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmeritvijo.